МВР

ОД Русе

 


               Плащане чрез картово разплащане

              Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в сектор “Български документи за самоличност” при  ОДМВР - Русе или РУ, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.