МВР

ОД Русе

 ОДМВР/РУ

Работно време на сектор/звено

Адрес

сектор Пътна полиция

от понеделник до петък

от 08.30 часа до 17.30 часа

 

гр. Русе, п. к. 7000,

бул. „Липник“ №133