МВР

ОД Русе

 

Видове разрешения издавани от КОС

  Видове разрешения за дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия издавани от звената КОС в Районните управления “Полиция” при ОДМВР Русе:

 

1. Издаване на разрешения за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;

2. Издаване на разрешения за търговия с взривни вещества и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси;

3. Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица, търговци и юридически лица;

4. Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица, търговци и юридически лица;

5. Издаване на разрешения за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица, търговци и юридически лица;

6. Издаване на разрешения за съхраняване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица;

7. Издаване на разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица;

8. Издаване на разрешения за съхраняване с цел колекциониране на огнестрелни оръжия и боеприпаси;

9. Издаване на разрешения за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица;

10. Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси (стрелбища) от търговци и юридически лица;

11. Издаване на разрешения за ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси.