МВР

ОД Русе

 

Работно време на звената КОС при РУ "Полиция"

1. Първо РУ “Полиция” - гр.Русе 

Мл. ПИ Емил Йорданов Ангелов - телефон 082/ 882 121

Мл. ПИ Антон Тодоров Иванов - телефон 082/ 882 121

Адрес: гр. Русе, ул."Давид", № 2

Работно време: вторник и четвъртък:  от 09.00 - 11.45 ч. и от 14.00 - 17.00 ч.


 

2. Второ РУ “Полиция” - гр.Русе 

Мл. ПИ Красимир Василев Неделчев – телефон 082/ 882 865

Мл. ПИ Светлозар Минчев Монов – телефон 082/ 882 865

Адрес: гр. Русе, ул."Рига", № 3

Работно време: понеделник и четвъртък:  от 09.00 - 11.45 ч. и от 14.00 - 17.00 ч.

 


 3. РУ “Полиция” - гр. Бяла

Мл. ПИ Светлозар Иванов Рашков – телефон 082/ 882 487

Адрес: гр. Бяла, площад "Екзарх Йосиф", № 5

Работно време: понеделник и четвъртък:  от 09.00 - 11.45 ч. и от 14.00 - 17.00 ч.

 


 4. РУ “Полиция” - гр.Две могили

Мл. ПИ Тинко Цанев Спасов – телефон 082/ 882 488

Адрес: гр. Две могили, ул."Христо Ботев", № 2

Работно време: понеделник и четвъртък:  от 09.00 - 11.45 ч. и от 14.00 - 17.00 ч.

 


5. РУ “Полиция” - гр.Ветово

Мл. ПИ Йордан Бонев Йорданов – телефон 082/ 882 593

Адрес: гр. Ветово, ул."Трети март", № 68

Работно време: понеделник и четвъртък:  от 09.00 - 11.45 ч. и от 14.00 - 17.00 ч.


 

6. РУ “Полиция” - гр.Сливо поле

Мл. ПИ Данаил Борисов Димитров – телефон 082/ 882 553

Адрес: гр. Сливо поле, ул. „Панайот Волов”, № 2

Работно време: понеделник и четвъртък:  от 09.00 - 11.45 ч. и от 14.00 - 17.00 ч.