МВР

ОД Русе

 

М И Г Р А Ц И Я / MIGRATION

Административен орган: група „Миграция“  към ОД МВР – Русе
Administrative authority: Migration unit - Ruse

Адрес: гр. Русе , Бул. „Ген. Скобелев“ №49
Address: Ruse, Bul. Skobelev №49

Началник: Красимир Петров
Chief: Krasimir Petrov

Приемни дни: вторник и четвъртък от 13,30 до 16,30 часа
Days for admission of citizens: Tuesday and Thursday from 13.30 to 16.30 h

ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА НАЧАЛНИКА НА ГРУПА "МИГРАЦИЯ" СЕ ОТМЕНЯТ В ПЕРИОДА НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.

Служебни телефони / Phones: 082 / 882-376 и 082 / 882 - 356 

082 / 882- 436, 082 / 882 – 549 и 082 / 882 – 236

0889562461

E-mail:     [email protected]

 

РАБОТНО ВРЕМЕ / WORK TIME

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 8,30 часа до 17,30 часа
Monday - Friday from 08.30 to 17.30 H