МВР

ОД Русе

 

10 септември 2019

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец септември 2019 година ​ ​


През месец септември 2019 година 
мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:
   

населено място

дата

час*

с. Юделник
с. Кошарна
с. Черешово
с. Борисово


12.09.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

с. Просена
с. Хоанца
с. Долно Абланово
с. Ново село


19.09.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

с. Красен
с. Божичен
с. Иванов
с. Кошов


26.09.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

 * Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

Изображения

 10 септември 2019 | 11:20