МВР

ОД Русе

 

05 септември 2019

ПОКАНА ЗА БРИФИНГ - 9 СЕПТЕМВРИ, 11 ЧАСА

Седмица на пожарната безопасност, 9 - 15 септември 2019 година ​ 

На 14 септември българските пожарникари и спасители честват своя професионален празник. Тази година в дните от 9 до 15 септември ще се проведе традиционната „Седмица на пожарната безопасност”, която се отбелязва с множество прояви в цялата страна. В тази връзка от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, както и нейните териториални структури в региона, са предвидени различни инициативи.

 

Каним представителите на средствата за масова информация на 9 септември от 11 часа в административната сграда на МВР в Русе, на бул. Генерал Скобелев 49.

Уважаеми колеги,

Ръководството на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе ще даде брифинг за журналисти по повод откриването на „Седмицата на пожарната безопасност”.

Ще бъде представена програмата за предстоящите събития.

 

 

 

 

14 септември - професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р България, датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.

Съборът е свикан на 14 септември 1905 г. в София и работи до 18 септември. Разискват се състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатира се сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове.
По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание “Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се  осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30 те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и в наши дни за развитите европейски страни.

Днес Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- МВР е националната специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия, при условията и по реда на Закона за министерството на вътрешните работи и на Закона за защита при бедствия.

 

Изображения

 05 септември 2019 | 14:35