МВР

ОД Русе

 

22 май 2019

ОДМВР-РУСЕ РЕАЛИЗИРА ПОРЕДИЦА ОТ МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА РЕДА И СИГУРНОСТТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

 

 

Областна дирекция на МВР - Русе е създала организация за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите в периода на подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент.

Изпълнява се утвърден план с разписани конкретни организационни, охранителни и превантивни задачи и срокове. Със заповед на директора на ОДМВР-Русе старши комисар Теодор Атанасов е сформиран оперативен щаб, който ще ръководи силите и средствата на областната дирекция и ще координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение към изборния процес.

Полицейските структури и органите на противопожарна безопасност и защита на населението са извършили охранителни обследвания на помещенията и обектите, свързани с подготовката и провеждането на вота на 26 май. На изборните комисии са предоставени указания за охрана и пожарна безопасност в избирателните секции.

Осигурена е охраната на изборните помещения, изборните материали и дейността на избирателните комисии, за които са ангажирани близо 350 служители на ОДМВР-Русе, РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, РД „Гранична полиция” и „Жандармерия“. Същевременно са предприети мерки за ефективен контрол на пътната безопасност и въвеждане на необходимата организация на движение с допълнителни полицейски сили.

Външната охрана на местата за гласуване и изборните книжа ще бъде поета от служителите на МВР на 25 май 2019 г., след запечатването на изборните секции и ще продължи до приключване на гласуването и предаване на протоколите в Районната избирателна комисия на 26 май 2019 г.

Напомняме, че в изборния ден служителите ще следят в местата за гласуване да не влизат лица, които носят оръжие или предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и лица в явно нетрезво състояние. Не се допуска внасянето на обемисти пакети и багаж. Забранено е паркирането на моторни превозни средства в непосредствена близост до секциите, както и оставянето на вещи без надзор.


В звената на сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) е създадена допълнителна организация за своевременно издаване на лични карти или удостоверения за гласуване, в дните до изборите и в деня на вота, за да могат гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас.

Служителите в звената на сектор „Български документи за самоличност“ в сградата на ОДМВР – Русе и районните управления в областта ще работят с гражданите на:

  • 24 и 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч.
  • 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

За повече информация: https://www.mvr.bg/ruse/новини

 

Мерки за своевременно обслужване на гражданите на Европейския съюз и издаване на удостоверения за пребиваване на територията на Република България, във връзка с изборите за членове на Европейския парламент, са предприети и в звено „Миграция“ в областната дирекция на МВР в Русе.

Служителите на звеното ще работят с граждани на:

  • 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч.
  • 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

 


За да се гарантира свободното упражняване на избирателните права на гражданите, полицейски екипи ще бъдат в готовност да реагират на всеки сигнал за престъпление или правонарушение.

Напомняме още, че сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, съотносими към дейността на МВР, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 982 2232, e-mail: [email protected]

 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В РУСЕНСКО ​

 

За периода от 13.05.2019 г. до 19.05.2019 г. на територията на гр. Русе се проведе специализирана полицейска операция за извършване на проверки на МПС, осъществяващи лек таксиметров превоз, съвместно със служители на Областен отдел "Автомобилна администрация" –Русе.

В хода на операцията са проверени 37 МПС, извършващи лек таксиметров превоз.  Установени са общо 17 нарушения на ЗДвП, КЗ и Наредба №34 на МТИТС:
- без удостоверение за психологична годност -1 брой;
- без удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил- 4 броя;
- без разрешително от Община Русе за извършване на таксиметров превоз – 1 брой;
- нередовни документи по реда на ЗДвП - 4 броя;
- неизползване на обезопасителен колан - 5 броя;
- без задължителна застраховка „Гражданска отговорност”- 1 нарушение.
За констатираните нарушения са съставени 9 АУАН (акта за установяване на административно нарушение) по ЗДвП и КЗ; 5 глоби по фиш; 6 АУАН по реда на Наредба №34 на МТИТС.

 

*******

 

Операция по линия на TISPOL се проведе в цялата страна за времето от 13 до 19 май 2019 г. Тя бе свързана с контрола на водачите на товарни автомобили и автобуси.

На територията на ОДМВР – Русе в рамките на операцията са извършени проверки на общо 96 МПС, автобуси – 41 и товарни МПС – 106. Проверките са реализирани съвместно с екипи на Областен отдел "Автомобилна администрация"–Русе, служители на икономическа и криминална полиция.
Установени са общо 57 нарушения, от които 12 за превишена скорост; за неизползване на обезопасителен колан – 7 ; тахографски нарушения - 2; превишаване на часовете за шофиране - 2; техническа неизправност – 13; свързани с нередовни документи на водача или превозното средство – 10 ; един водач след употреба на алкохол; и други. 
При проверките, за установени нарушения за неплатени глоби и невръчени фишове, пътните полицаи са връчили електронни фишове на 31 водачи на МПС и 5 на пътници в МПС.

 

 

 

21 май 2019

Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за членове на Европейския парламент

Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

 

 

Звената „Български документи за самоличност“  в ОДМВР- Русе ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа.

През настоящата седмица, преди датата на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация в цялата страна българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
    2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

    3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г. 

20 май 2019

ОДМВР-РУСЕ С МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНИ АБИТУРИЕНТСКИ БАЛОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ ЗА 24 МАЙ

 

 

ОДМВР – Русе предприема редица мерки за обезпечаване на обществения ред, предотвратяване, пресичане на престъпления, осигуряване безопасност на движението по пътищата и недопускане на инциденти по време на абитуриентски балове 2019 г. и провеждането на тържествата, свързани с 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

От различните подразделения на ОДМВР – Русе се изпълнява детайлен план, утвърден от директора на дирекцията старши комисар Теодор Атанасов, който включва комплексни мерки и съвместна работа с други институции за създаване на безопасна среда по време на абитуриентските празненства и на масовите прояви, свързани с 24 май. При проведени срещи с органите на местната власт, с училищните ръководства и настоятелства, са уточнени местата на публичните прояви и организираните абитуриентски тържества. Извършени са проверки на заведения, където ще се провеждат празничните събирания на зрелостниците, съвместно със служители от РДПБЗН – Русе. Проверките са за установяване състоянието на пожарната и аварийна безопасност, на пропускателния режим с оглед да не се допускат лица  с огнестрелно оръжие, с агресивно поведение и в нетрезво състояние и/или видимо употребили наркотични вещества, които биха предизвикали нарушения на обществения ред.

Сериозни мерки ще има и по отношение на безопасността на движението, с цел предотвратяване на пътни произшествия с абитуриенти и санкциониране на всички груби нарушения на ЗДВП. Засилено полицейско присъствие и ефективен контрол ще се реализира по маршрутите на организираното придвижване на зрелостниците и придружаващите ги. За предотвратяване на инциденти, при необходимост  полицейски автомобили ще съпровождат колоните от МПС, освен това ще бъдат използвани и всички технически възможности на контролните органи за документиране на извършваните нарушения – мобилните системи за видео контрол, работните станции за отдалечен достъп, видео наблюдение и т.н., като срещу нарушителите ще бъде вземано отношение в съответствие със Закона за движението по пътищата.

Благодарение на усилията на състава на ОДМВР – Русе, основно от „Охранителна полиция“, през месец май миналата 2018 година абитуриентските балове в Русенска област преминаха без произшествия и груби нарушения на обществения ред. През въпросния период не бяха регистрирани и ПТП с участие на абитуриенти.

От Пътна полиция напомнят на водачите на автомобили да се движат със съобразена скорост и да не позволяват на пътниците рисково поведение (като излизане през отворените прозорци на колите), което може да доведе до тежки произшествия. Шофьорите да не забравят, че за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици се носи наказателна отговорност и се отнема свидетелството за правоуправление.

 

Препоръки на Пътна полиция за безопасно поведение по време на абитуриентските тържества


20 май 2019

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО