МВР

ОД Русе

 

Полицейска операция TISPOL

16 окт 2014

 

 

Резултати от проведена полицейска операция.

 

Във връзка с поетите ангажименти за участие в организираните от TISPOL (европейската организация на службите на пътна полиция) инициативи и в изпълнение на приет план от оперативната група на TISPOL за провеждане на полицейски операции през 2014 г. за времето от 06.10.2014г. до 12.10.2014 г. на територията на всички страни членки на TISPOL бе проведена полицейска операция  за извършване на засилен контрол на товарните автомобили и на автобусите.  Резултатите от проверката на територията на русенска област са посочени в табличен вид.

 

 

 

Операция на TISPOL  за контрол на товарните автомобили
06-12.10.2014 г.

Проверени превозни средства

Разкрити престъпления при извършване на контрола

Нарушения на
скоростния режим

Нарушения свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества

Нарушения свързани с обезопасителни колани

Регион

Брой проверени автомобили с българска регистрация

Брой проверени автомобили с регистрация в ЕС

Брой проверени автомобили с регистрация извън ЕС

Брой ППС със забрана да продължат

Общ брой проверени автомобили

нелегални емигранти
трафик на хора

наркотични вещества

огнестрелни оръжия

крадeни стоки

издирвани лица

др. киминални престъпления

Брой нарушения за превишена скорост

Брой установени водачи с употреба на алкохол

Брой установени водачи с употреба на наркотици

Брой установени нарушения за неизползване на обезопасителен колан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ОДМВР-Русе

236

55

91

2

382

0

0

0

0

0

0

8

1

0

6

ОБЩО:

236

55

91

2

382

0

0

0

0

0

0

8

1

0

6

 

Tахографски нарушения

Нарушения свързани с техническа
неизправност на ППС и товара

Нередовни документи

Нарушения свързани с ADR

Всички други нарушения

ОБЩО:

Забележка:

Брой установени тахографски нарушения

Брой установени превишения на часовете за шофиране

Тахогмравски измами /манипулиране на уредите/

техническа неизправност включително нарушения на габаритите

Брой установени нарушения свързани с претоварване на автомобилите до 12.5 тона

Брой установени нарушения свързани с претоварване на автомобилите над 12.5 тона

Брой установени нарушения свързани с неукрепване на товарите

Брой установени нарушения свързани с нередовни документи на водач

Брой установени нарушения свързани с нередовни документи на превозното средство

Нарушения свързани с издадени документи за превоз на товар

 ADR нарушения

Брой други нарушения

Общ брой установени нарушения

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

8

5

 

6

 

 

3

3

2

0

0

15

57

 

8

5

0

6

0

0

3

3

2

0

0

15

57

0

 

 

Операция на TISPOL  за контрол на автобусите
06-12.10.2014 г.

Проверени превозни средства

Разкрити престъпления при извършване на контрола

Нарушения на
скоростния режим

Нарушения свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества

Регион

Брой проверени автомобили с българска регистрация

Брой проверени автомобили с регистрация в ЕС

Брой проверени автомобили с регистрация извън ЕС

Брой ППС със забрана да продължат

Общ брой проверени автомобили

нелегални емигранти
трафик на хора

наркотични вещества

огнестрелни оръжия

крадeни стоки

издирвани лица

др. киминални престъпления

Брой нарушения за превишена скорост

Брой установени водачи с употреба на алкохол

Брой установени водачи с употреба на наркотици

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ОДМВР-Русе

95

15

36

0

146

0

0

0

0

0

0

6

0

0

ОБЩО:

95

15

36

0

146

0

0

0

0

0

0

6

0

0

 

 

Нарушения свързани с обезопасителни колани

Tахографски нарушения

Нарушения свързани с техническа
неизправност на ППС

Нередовни документи

Всички други нарушения

ОБЩО:

Забележка:

Брой установени нарушения за неизползване на обезопасителен колан

Брой установени тахографски нарушения

Брой установени превишения на часовете за шофиране

Тахогмравски измами /манипулиране на уредите/

техническа неизправност

превозва по-голям брой пътници

Брой установени нарушения свързани с нередовни документи на водач

Брой установени нарушения свързани с нередовни документи на превозното средство

Брой други нарушения

Общ брой установени нарушения

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2

0

1

0

2

0

2

0

12

25

 

2

0

1

0

2

0

2

0

12

25

0

 

 23 май 2017 | 17:04