МВР

ОД Русе

 

Полицейска статистика 2015г.

02 фев 2015

Януари

Статистически отчет за състоянието на престъпността през първия месец на 2014 и 2015г.

Февруари

Статистически отчет за състоянието на престъпността през двата месеца на 2014 и 2015г.

Март

Статистически отчет за състоянието на престъпността през тримесечието на 2014 и 2015г.

Април

Състояние на регистрираните престъпления по поделения за периода 01.01-30.04.2015

Май

Състояние на регистрираната престъпност до 31.05.2015г.

Юни

Състояние на регистрираните престъпления по поделения за периода 01.01-30.06.2015

Юли

Състояние на регистрираните престъпления по поделения за периода 01.01-31.07.2015

Август

Състояние на регистрираните престъпления по поделения за периода 01.01-31.08.2015

Септември

СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В ПЕРИОДА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ПОДЕЛЕНИЯ ДО 30.09.2015Г.

Октомври

СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В ПЕРИОДА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ПОДЕЛЕНИЯ ДО 31.10.2015 Г.

Ноември

СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В ПЕРИОДА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ПОДЕЛЕНИЯ ДО 30.11.2015 Г.

Декември

Състояние на регистрираните в периода престъпления по поделения до 31.12.2015 г.

 23 май 2017 | 17:04