МВР

ОД Русе

 

Обществена поръчка "Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) от доставчик последна инстанция за нуждите на ОДМВР-Русе на територията на обл.Русе"

28 мар 2019

Откриване на процедура на договаряне без обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) от доставчик последна инстанция за нуждите на ОДМВР-Русе на територията на обл.Русе" за срок от 24 месеца


Номер на преписка № 2019-002

Решение за откриване на процедура

Решение за прекратяване на процедура за обществена поръчка Енерго Про

 09 септември 2019 | 13:52