МВР

ОД Русе

 

Обществена поръчка за доставка на топлинна енергия

04 апр 2017

Откриване на процедура на договаряне без обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на топлинна енергия за сгради, предоставени за управление на ОДМВР - Русе на теритирията на гр. Русе" за срок от 24 месеца

 

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 2,58MB) - 12 юни 2017 13:54
Договор   (pdf - 1,32MB) - 12 юни 2017 13:54

 23 май 2017 | 17:04