МВР

СДВР

 

13 юли 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на столицата.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното БДС на СДВР, където е подадено заявлението.
В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността по РУ, както следва:

BDS SDVR 06072020-10072020

Изображения

 14 юли 2020 | 12:08