Харта на клиента на МВР

      Харта на клиента на МВР, утвърдена със заповед № 8121з - 365/04.04.2018 г.