МВР

СДВР

 

Доставка на консумативи за служебните МПС на СДВР

02 сеп 2019

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка "Доставка на консумативи за служебните МПС на СДВР"
Обявление за поръчка
Документация (doc - 1470 k)
Образец 1 (doc - 69 k)
Образец 2 (doc - 42 k)
Образец 3 (doc - 104 k)
Образец 4 (doc - 27 k)
Образец 5 (doc - 26 k)
Образец 6 (doc - 25 k)
Образец 7 (doc - 42 k)
Проект на договор (doc - 58 k)
Отговор
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол № 1
Протокол № 2
Решение на комисията
Договор
Приложение - Техн. спецификация
Приложение - Ценово предложение
Резултати от процедурата

 13 януари 2020 | 14:50