МВР

СДВР

 

„Периодични доставки на материали за текуща поддръжка на сграден фонд на СДВР за срок от 1 година"

20 мар 2020

02351-2020-0002
Прикачени документи eЕЕДОП   (zip - 84,00KB) - 20 мар 2020 10:23
Решение за откриване на процедура   (pdf - 166,00KB) - 20 мар 2020 10:22
Обявление за поръчка   (pdf - 438,00KB) - 20 мар 2020 10:22
Документация   (pdf - 603,00KB) - 20 мар 2020 10:22
Техническа спецификация   (pdf - 319,00KB) - 20 мар 2020 10:23
Образци към документацията   (doc - 576,00KB) - 20 мар 2020 10:23
Проект на договор   (doc - 131,00KB) - 20 мар 2020 10:23
Разяснение № 1   (pdf - 7,24MB) - 30 мар 2020 17:38

 30 март 2020 | 17:38