МВР

ОД Шумен

 

Доставки на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция до обекти на ОДМВР Шумен за срок от 24 месеца”

07 ное 2019

Номер в профила на купувача: 5/2019

Номер в РОП: 02033-2019-0005

Дата на създаване на електронната преписка:  07.11.2019 г.

Способ за възлагане: договаряне без обявление по чл. 79, ал.1, т.3, „в“, вр. чл.18, т. 8 от ЗОП, като възложителят ще приложи чл. 65, ал.2 от ППЗОП.

Прикачени документи Документация   (rar - 790,00KB) - 07 ное 2019 16:19
Договор   (pdf - 1,18MB) - 09 дек 2019 14:06
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 920,00KB) - 09 дек 2019 14:08

 09 декември 2019 | 14:08