МВР

ОД Шумен

 

Периодични доставки по спецификации на възложителя на природен газ за отопление на административни сгради в гр. Нови пазар, ул. „Плиска“ № 1, стопанисвани от обществено-административния потребител ОДМВР Шумен, за срок от 5 /пет/ години

25 окт 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 26.10.2017 г.

Способ за възлагане: процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал.1, т.8 от ЗОП

Пореден номер на преписката: 3 / 2017 г.

Прикачени документи Договор за доставка на природен газ   (pdf - 671,00KB) - 06 фев 2018 14:53
Приложения към договор   (pdf - 2,72MB) - 06 фев 2018 14:53
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,83MB) - 06 фев 2018 14:54
Документация.rar   (rar - 1,46MB) - 26 окт 2017 15:51

 07 февруари 2018 | 09:19