МВР

ОД Шумен

 

"Периодични доставки по спецификации на възложителя на природен газ за отопление на административни сгради – публична държавна собственост в гр. Шумен, стопанисвани от ОДМВР Шумен, за срок от 5 години “

03 окт 2019

Номер в профила на купувача: 4/2019

Номер в РОП: 02033-2019-0004

Дата на създаване на електронната преписка:  04.10.2019 г.

Способ за възлагане: договаряне без обявление по чл. 79, ал.1, т.3, „в“, вр. чл.18, т. 8 от ЗОП, като възложителят ще приложи чл. 65, ал.2 от ППЗОП.

Прикачени документи Документация   (rar - 1,60MB) - 04 окт 2019 15:13
Договор   (pdf - 1,55MB) - 04 ное 2019 15:54
Приложения за Обект №1   (pdf - 677,00KB) - 04 ное 2019 15:57
Приложения за Обект №2   (pdf - 674,00KB) - 04 ное 2019 15:58
Приложения за Обект №3   (pdf - 682,00KB) - 04 ное 2019 16:00
Приложения за Обект №4   (pdf - 673,00KB) - 04 ное 2019 16:38
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1 020,00KB) - 04 ное 2019 16:41

 04 ноември 2019 | 16:41