МВР

ОД Шумен

 

"Извършване на извънгаранционно сервизно и техническо обслужване на служебни МПС на ОДМВР Шумен, за срок от 24 месеца"

01 дек 2017

Номер в профила на купувача: 5/2017г.

Номер в РОП: 02033-2017-0005

Дата на създаване на електронната преписка: 01.12.2017 г.

Способ за възлагане: публично състезание по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: 04.01.2018 г.  17:30

Дата на отваряне на оферти: 05.01.2018 г. 14:00 

Прикачени документи Документация   (rar - 3,51MB) - 01 дек 2017 14:49
Съобщение за отваряне на ценови оферти   (pdf - 209,00KB) - 08 яну 2018 11:54
Протокол на комисията   (pdf - 1,37MB) - 15 яну 2018 09:47
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 417,00KB) - 15 яну 2018 09:49
Договор   (pdf - 5,17MB) - 23 фев 2018 17:02
Техническа спецификация   (pdf - 1,50MB) - 23 фев 2018 17:05
Техническо предложение   (pdf - 597,00KB) - 23 фев 2018 17:08
Ценово предложение   (pdf - 715,00KB) - 23 фев 2018 17:10
Единични цени   (pdf - 5,13MB) - 23 фев 2018 17:14
Гаранция за изпълнение   (pdf - 1,73MB) - 23 фев 2018 17:14
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,71MB) - 23 фев 2018 17:17
Допълнително споразумение   (pdf - 275,00KB) - 22 окт 2018 13:30
Информация за приключен договор   (pdf - 437,00KB) - 11 дек 2019 16:56

 11 декември 2019 | 16:57