МВР

ОД Шумен

 

„Извънгаранционно обслужване на служебни автомобили, мотоциклети и агрегати, стопанисвани от ОДМВР - Шумен, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 24 месеца“

26 юни 2019

Номер в профила на купувача: 1 / 2019

Номер в РОП: 02033-2019-0001

Дата на създаване на електронната преписка: 12.07.2019г.

Способ за възлагане: публично състезание по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: 05.08.2019г.

Дата на отваряне на оферти: 06.08.2019г. в 13.30 часа

Прикачени документи Документация   (rar - 4,25MB) - 12 юли 2019 15:48
Решение за прекратяване на процедурата   (pdf - 208,00KB) - 07 авг 2019 10:28
Обявление за прекратяване на процедурата   (pdf - 868,00KB) - 23 авг 2019 14:02

 23 август 2019 | 14:03