МВР

ОД Шумен

 

"Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебни автомобили, мотоциклети и агрегати, стопанисвани от ОДМВР - Шумен, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 24 месеца"

10 сеп 2019

Номер в профила на купувача: 3/2019

Номер в РОП: 02033-2019-0003

Дата на създаване на електронната преписка:  10.09.2019 г.

Способ за възлагане: пряко договаряне  по чл. 18, ал.1, т.13 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: 17.30 ч. на 24.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти: 10.00 ч. на 25.09.2019 г.

Прикачени документи Документация   (rar - 5,61MB) - 10 сеп 2019 13:38
Протокол №1 на Комисията   (pdf - 721,00KB) - 01 окт 2019 09:15
Протокол №2 на Комисията   (pdf - 263,00KB) - 01 окт 2019 09:16
Протокол №3 на Комисията   (pdf - 275,00KB) - 01 окт 2019 09:17
Доклад на Комисията   (pdf - 595,00KB) - 01 окт 2019 09:17
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 300,00KB) - 01 окт 2019 09:19
Договор с приложения   (rar - 10,06MB) - 25 ное 2019 13:25
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 936,00KB) - 25 ное 2019 13:38

 25 ноември 2019 | 13:39