МВР

ОД Шумен

 

01 юли 2020

Внимание! Опасност от пожари при сухо и горещо време!

От началото на годината до момента на територията на Област Шумен са възникнали  749 произшествия, като пожарите с материални загуби са 88, 368 са пожарите в сухи треви и отпадъци. Извършени са 252 аварийно-спасителни дейности, оказана е помощ  при 21 ПТП, извършени са 6 дежурства с противопожарна техника, 8 пъти е оказана помощ с личен състав и техника на съседни РСПБЗН. Получени са 6 лъжливи сигнала за произшествия.

От 01.06.2020 до момента са възникнали 94 произшествия, като пожарите с материални загуби за 13, а тези в сухи треви и отпадъци 23.

В селското стопанство са възникнали 12 пожара, като в 4 от тях за изгорели 46 дка жито и ечемик. Спасени са 900 дка зърнени култури и 30 дка слънчоглед.

Имайки  предвид прогнозата за горещо и сухо време, рискът от възникване и бързо разпространение на пожар рязко се повишава. Паленето на огън в полските и горски масиви е недопустимо. Недопустимо е изхвърлянето на незагасени цигари от превозни средства и от преминаващи или извършващи дейност в полските и горски масиви хора.

От РДПБЗН- Шумен напомнят, че земеделската техника, участваща в жътвената кампания трябва да е изправна и съоръжена с необходимите противопожарни уреди за първоначално гасене на пожар. Стриктно трябва да се спазват мерките за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи!

Наличието на вятър способства бързото развитие на пожара и може да доведе до рязка смяна на посоката на разпространение.

При забелязване на дим в полски или горски територии, веднага трябва да се подава сигнал на тел.112, като максимално точно се посочи мястото, както и характерни за терена обекти.

В сезона за приготвяне на зимнина с открит огън, трябва да се подбира много добре времето и мястото за палене на огън. В близост до огнището не трябва  да има горими материали. Огнището трябва да е на разстояние от постройки и трябва да е обезопасено от изхвърляне на искри. Да има подръчни материали за гасене (кофа с вода). След използване, огънят да бъде надлежно изгасен.

Изображения

 01 юли 2020 | 15:36