МВР

ОД Шумен

 

09 юли 2019

Гл.инсп. Красимир Колев, н-к на РСПБЗН- Шумен : Започваме засилен контрол по време на жътвената кампания и пожароопасния сезон за недопускане на пожари в полския и горски фонд

 

От началото на годината до момента на територията на Област Шумен за възникнали 709 произшествия. Пожарите са 468 - 98 с материални загуби и 370 в сухи треви и отпадъчни материали. 199 са аварийно-спасителните дейности, 20 дежурства с противопожарна техника, 18 попощи на съседни служби и 4 лъжливи сигнала.

Само през март пожарите са 157, като 137 са в сухи треви и отпадъчни материали в полския и горски фонд.

Във връзка с усложнената пожарна обстановка и за ограничаване броя на пожарите е проведено извънредно заседание на 15.03.2019 год. на оперативната група към щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на Област Шумен. По утвърден от Областния управител на Област Шумен график с изх. № 08-00-8 от 15.03.2019 г. с участието на заместник областния управител, директора на РДПБЗН, както и експерти от РДПБЗН и РИОСВ са проведени работни срещи във всички общини.

 

Община

Дата/Час

Каспичан

19.03.2019 г. Вторник 10,00 ч.

Нови пазар

19.03.2019 г. Вторник 12,30 ч.

Хитрино

19.03.2019 г. Вторник 14,30 ч.

Върбица

20.03.2019 г. Сряда 10,00 ч.

Смядово

20.03.2019 г. Сряда 12,30 ч.

Велики |Преслав

20.03.2019 г. Сряда 14,30 ч.

Венец

21.03.2019 г. Четвъртък 10,00 ч.

Каолиново

21.03.2019 г. Четвъртък 12,30 ч.

Никола Козлево

21.03.2019 г. Четвъртък 14,30 ч.

Шумен

22.03.2019 г. Петък 10,00 ч.

 

На срещите присъстваха кметове и кметски наместници, началниците на Общински служби земеделие, началниците на полицейските управления, началниците на РСПБЗН –Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каолиново, ръководители на ЕР към „В и К-Шумен” ООД, директорите на ТП „Държавни горски стопанства”. Разисквани са въпроси относно подготовката на общините и предприемането на превантивни мерки за недопускане възникването и намаляване броя на полските и горски пожари.

След проведените срещи е издадена Заповед № РД 15-29 от 20.03.2019 год., от Областния управител на Област Шумен, с която се определя за пожароопасен сезон в горите, периода от 25.03.2019 год. до 30.10.2019 год.

Издадени са заповеди на кметовете на общините в областта. Заповед № РД 15-29 от 20.03.2019 год., на Областния управител на Област Шумен, с която се определя за пожароопасен сезон в горите, както и заповедите на кмета на Община Шумен, Община Нови пазар, за определяне мерките за осигуряване пожарна безопасност, по време на пожароопасния сезон на територията на общините,  са връчени срещу подпис на кметовете и кметските наместници на населени места, със задължението да ги разгласят и разяснят на населението за спазването на противопожарните мерки за недопускане на пожари.

Запознати са ръководителите на ЕР по общини към „В и К-Шумен” ООД , отговорници МИР към Енерго – Про Мрежи” АД, мениджър сервизен център 3 „Овергаз Мрежи” АД, председателя на СЛР., Аресгаз.

Цитираните по-горе заповеди са публикувани на официалните интернет страници на общините и са разлепени на определени за целта  табла по кметства.

На срещите бяха дадени инструкции, относно спазването на противопожарните изисквания по Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 01.10.2014 год., Наредба № 8/11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Напомнено бе за спазване на разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи, задълженията на земеделските производители, по отношение на чл.6, ал.1, т.2, забраняващ изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделски земи, чл.36 Наредба № 8/11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари от  задължаващ ги стопанисвайки земеделски култури и трайни насаждения, разположени в горски територии или граничещи с тях , да ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м., изградена в територията за земеделско ползване, както и чл.37 от същата наредба, който не допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м., както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 метра от границите на горските територии.

Извършени са и 25 съвместни проверки със служители от РУ, като са установени 6 лица палили сухи треви. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения. Наложени глоби по 200 лева.

За пожар, причинен от изгаряне на сухи треви и обхванал иглолистна и широколистна гора на 10.03.2019 г. в с. Живково е заведено досъдебно производство.

В следствие на предприетата кампания за ограничаване на пожарите в полския и горски фонд, от началото на април до момента са възникнали общо 120 пожара, като тези в сухи треви и отпадъчни материали са 82. Това е със 55 по-малко само от възникналите през месец  март.

Служителите на РДПБЗН - Шумен съвместно със служителите от ОДМВР - Шумен ще осъществяват съвместна дейност и засилен контрол по време на жътвената кампания и пожароопасния сезон за недопускане на пожари в полския и горски фонд.

 

Поздрав към служителите на ОДМВР- Шумен

Уважаеми колеги!

Поздравявам ви по случай професионалния празник на служителите на МВР - 5 юли и 140-тата годишнина от създаването на вътрешното министерство. Днешният ден е за равносметка и очертаване на новите предизвикателства, свързани с основната ни мисия - обезпечаване на сигурността и спокойствието на българските граждани и опазване на обществения ред. Изразявам своето уважение към усилията, които полагате всеки ден за добруването на жителите в Шуменска област.

Желая на служителите във всички структурни звена  крепко здраве, лично и семейно щастие, неизчерпаема енергия и късмет! Множете професионалните си успехи и бъдете горди с тях!

Честит професионален празник!

 

                                                                           ст.комисар Ялчън Расим

                                                                           Директор ОДМВР- Шумен

05 юли 2019

Спорни мероприятия по повод професионалния празник на полицията в Шумен

Отборът на Специализираните полицейски сили към Областната дирекция на МВР Шумен спечели първо място в турнира по стрелба, който се проведе във връзка с професионалния празник на Министерство на вътрешните работи 5 юли. С общ резултат от 264 точки спецполицаите грабнаха златния медал в турнира. Двама от тях спечелиха второ и трето място в индивидуалното класиране. На второ място с общ резултат от 253 точки се класира отборът на ТСБОП- Шумен. Третото място в турнира с резултат от 244 точки спечели отборът на РУ-Нови пазар. С резултат от 90 точки призовото място в индивидуалната надпревара спечели гл. инсп. Стамен Белчев Н-К Сектор ТС БОП - Шумен, Търговище. За първи път тази година в надпреварата се включиха четири отбора журналисти, представители от различни регионални медии. Първо място с резултат от 137 точки е за отбора на ТW Шумен, втори се класира отборът на Радио Шумен с резултат от 125 точки, трети е сборен отбор БТА, 24 shumen.com, с много добро участие е отборът на в-к Шуменска заря, на няколко точки след третият. Най-точен бе мерникът на Стоян Стоянов от Радио Шумен, който има личен резултат от 74 точки.Наградите връчиха директорът на ОДМВР - Шумен ст. комисар Ялчън Расим и зам. - директорът комисар Тодор ЕнчевОтборът на РДПЗБН- Шумен спечели футболния турнир, организиран от областната дирекция на МВР по повод професионалния празник. До финала огнеборците стигнаха след две поредни победи в предварителната група. На финала играха оспорван двубой с другия победител от група А- тимът на РУ- Шумен. В две полувремена от 12 минути финалистите показаха майсторска игра с много положения. Тимът на РДПБЗН- Шумен победи РУ- Шумен с 4:1. На трето място се класира отборът от РУ- Велики Преслав, който надви полицаите от Каолиново след изпълнение на дузпи. Мирослав Желязков от РСПБЗН- Шумен получи грамота за голмайстор на турнира, а Тодор Танков за най-добър вратар, който допусна един гол в своята врата във всички двубои.

ОДМВР- Шумен благодари за оказаното съдействие на ОС на БФС- Шумен и на Цветан Райков управител на спортния комплекс в Градската градина.

 

04 юли 2019

989 огнестрелни оръжия притежават жители на община Нови пазар

989 огнестрелни оръжия се водят на отчет и контрол в РУ- Нови пазар. 826 са за ловни цели, 118 оръжия са собственост на физически лица, а 45 са собственост на юридически лица и еднолични търговци за служебни и граждански цели. Това показват данните след отчетения анализ на първите шест месеца на 2019 година. За същия период на предходната година общият брой огнестрелно оръжие е бил 961. Служители на полицейското управление в града осъществяват контрол върху 10 обекта, които извършват дейност с общоопасни средства, от тях един магазин за търговия с оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия.

През отчетния период на територията обслужвана от РУ – Нови пазар няма регистрирани престъпления извършени с огнестрелно оръжие. През предходния отчетен период също няма регистрирани престъпления извършени с огнестрелно оръжие.                                   

Откраднато огнестрелно оръжие и боеприпаси  няма. През отчетния период няма и изгубено или намерено огнестрелно оръжие, не са регистрирани кражби на взривни материали или пиротехнически изделия.

            През първите шест месеца на годината са извършени общо 70 планирани и 6 внезапни проверки на лица и обекти, осъществяващи дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия. Проверени са 92 ловци по време на ловни излетни дни. През предходния отчетен период са били проверени общо 57 ловци. Няма констатирани административни нарушения по време на ловни излети.

03 юли 2019

Мобилните екипи продължават да работят по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места

Целта на мобилните групи, които патрулират в отдалечените и малки населени места на територията на ОДМВР- Шумен е да предотвратяват,  пресичат и да разкриват престъпления. Друга тяхна задача е контролът по Закона за движение по пътищата. Много често жителите на селата подават сигнали на екипите както за нарушители на пътя, за нарушения на обществения ред и сигнали от битов характер.  При обходите се обръща специално внимание на самотните  и възрастни хора. При разговори с тях им се заостря вниманието да не допускат непознати хора, които се представят за амбулантни търговци в имотите им, обяснява им се и как да действат ако ги атакуват телефонните  измамници. Освен мобилните групи по график малките населени места се посещават и от мобилни екипи на ОДМВР- Шумен, в които са включени инспектори от Криминална и Икономическа полиция и служители  от Охранителна полиция. Тяхната задача е да установят има ли нерешени проблеми, поставени на вниманието на мобилните групи. Графикът за предстоящите срещи през този месец е следният:

РУ Шумен

03.07.2019

11:00 часа

Село Дибич

Кметство

03.07.2019

13:00 часа

Село Васил Друмев

Кметство

03.07.2019

14:00 часа

Село Илия Блъсково

Кметство

03.07.2019

15:00 часа

Село Друмево

Кметство

03.07.2019

16:00 часа

Село Вехтово

Кметство

 

РУ Каолиново

11.07.2019

11:00 часа

Село Крива река

Кметство

11.07.2019

13:00 часа

Село Хърсово

Кметство

11.07.2019

14:00 часа

Село Ружица

Кметство

11.07.2019

15:00 часа

Село Вълнари

Кметство

11.07.2019

16:00 часа

Село Цани Гинчево

Кметство

 

РУ Велики Преслав

18.07.2019

11:00 часа

Село Иваново

Кметство

18.07.2019

13:00 часа

Село Кьолмен

Кметство

18.07.2019

14:00 часа

Село Нова бяла река

Кметство

18.07.2019

15:00 часа

Село Бяла река

Кметство

18.07.2019

16:00 часа

Село Тушовица

Кметство

 

РУ Нови пазар

25.07.2019

11:00 часа

Село Зайчино ореше

Кметство

25.07.2019

13:00 часа

Село Стан

Кметство

25.07.2019

14:00 часа

Село Кюлевча

Кметство

25.07.2019

15:00 часа

Село Марково

Кметство

25.07.2019

16:00 часа

Село Косово

Кметство

 

03 юли 2019

ЗА ОД НА МВР ШУМЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО