МВР

ОД Шумен

 

Точки за осъществяване на контрол от служители на РУ Нови пазар с мобилна система за времето от 04.05.2017 г. до 08.05.2017 г.

03 май 2017

 23 май 2017 | 17:34