МВР

ОД Шумен

 

Провеждане на специализирана полицейска операция по БД на територията обслужвана от ОД МВР – Шумен за времето от 10.07.2017 г. до 16.07.2017 г., по метода „широкообхватен” контрол

10 юли 2017

На 10.07.2017 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Шумен, град Шумен, бул. Велики Преслав,  до ПГМЕТ „Христо Ботев“.
На 04.07.2017 г. от 16:00 ч. до 20:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Шумен, град Шумен, бул.  Ришки проход  до ОУ „Петър Берон”.
На 11.07.2017 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Каолиново, село Пристое
На 11.07.2017 г. от 12:15 ч. до 14:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Каолиново, село Браничево.
На 11.07.2017 г. от 17:00 ч. до 22:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Велики Преслав – град Върбица, село Конево, село Менгишево, село Нова бяла река, село Бяла река
На 12.07.2017 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Шумен, град Шумен, бул.  Мадара до читалище „Тодор Петков“
На 13.07.2017 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Шумен, град Шумен, ул.  Генерал Скобелев до кръстовище с ул. Пловдив
На 14.07.2017 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Нови пазар, град Нови пазар, ул. Оборище
На 15.07.2017 г. от 09:30 ч. до 12:30 ч. на територията обслужвана от РУ – Шумен, град Шумен, ул. Университетска   до кръстовище с ул. Преспа
На 16.07.2017 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч. на територията обслужвана от РУ – Шумен, град Шумен, пл. България
 

 10 юли 2017 | 09:50