МВР

ОД Шумен

 

Точки за контрол на скоростния режим от екипи на РУ Велики Преслав при ОД на МВР Шумен за времето от 03.07.2017 г. до 09.07.2017 г.

03 юли 2017

 

Екип на ПП, маршрут, техническо средство №

 

 

Дата

 

 

Време

 

 

Пътен участък/Нас. място, улица

 

Контр.

ограничение

1

Екип РУ

Система TFR1-M №0553

03.07.2017

07:00-21:00

Село Златар

50

Гр.В.Преслав на ул.”Кирил и Методий”

 

50

Село Драгоево

50

2

Екип РУ

Система TFR1-M №0553

04.07.2017

07:00-21:00

Гр.В.Преслав на ул.”Кирил и Методий”

50

Път II-73 на км..17+275м.

90

3

Екип РУ

Система TFR1-M №0553

05.07.2017

07:00-21:00

Село Менгишево на ул.”Камчия”

50

Гр.В.Преслав на ул.”Кирил и Методий”

50

4

Екип РУ

Система TFR1-M №0553

06.07.2017

07:00-21:00

Село Менгишево на ул.”Камчия”

50

Гр.В.Преслав на ул.”Кирил и Методий”

 

50

5

Екип РУ

Система TFR1-M №0553

07.07.2017

07:00-21:00

Село Златар

50

Гр.В.Преслав на ул.”Кирил и Методий”

 

50

6

Екип РУ

Система TFR1-M №0553

08.07.2017

07:00-21:00

Село Менгишево на ул.”Камчия”

50

Път II-73 на км..17+275м.

90

7.

Екип РУ

Система TFR1-M №0553

09.07.2017

07:00-21:00

Гр.В.Преслав на ул.”Кирил и Методий”

50

Път I-7 на км.132+520м.

90

 

 07 юли 2017 | 08:38