МВР

ОД Силистра

 

Такси за издаване на документи за самоличност на български граждани

Таксите може да видите, като изтеглите следният документ (pdf - 22.7k)