МВР

ОД Силистра

 

Услуги

  • Издаване и подмяна  на лични карти на български граждани 
  • Издаване и подмяна на паспорти на български граждани
  • Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на български лични документи (при подаване на писмено искане и заплащане на държавна такса)
  • Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или използваните при преминаването документи за самоличност (при подаване на писмено искане и заплащане на държавна такса)

Група „Български документи за самоличност”- Силистра
бул. „Македония” № 175
тел. (086) 886 216
Началник (086) 886 201

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.30 ч. до 11.50 ч. и от 13.00 ч. до 17.20 ч
.

Заб. В случаите, когато след края на обявеното работно време има необслужени граждани, работата на звеното може да се удължи до два астрономически часа.