МВР

ОД Силистра

 

Контрол на общоопасните средства

Административни услуги по КОС

Административни услуги по ЧОД

Тарифа 4

Description of the services related to the control of hazardous materials pursuant to the requirements of Annex 3 to Article 16 of the Regulation on Administrative Services

Ред за получаване на разрешения за носене, употреба и съхраняване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси

Необходими документи за първоначално придобиване на ловно огнестрелно оръжие

Необходими документи за подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие за физически лица

Необходими документи за подновяване срока на разрешение за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие

Ред и необходими документи за придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана

Необходими документи за придобиване на второ ловно оръжие

Необходими документи за издаване на удостоверителен документ за притежаване на газово, сигнално и пневматично оръжие неогнестрелно оръжие

ТАРИФА №4 ПО ЗОБВВПИ

Заявление по образец – Приложение №10
Декларация по чл. 98 от ЗОБВВПИ - Образец