МВР

ОД Силистра

 

Услуги

•Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци от органите на Министерството на вътрешните работи  
•Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, пребивавал на законно основание пет години на територията на страната
•Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, сключил брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в страната чужденец
•Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание български произход
•Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание инвестиция над 500 000 лева
•Издаване на разрешение на чужденец за продължително пребиваване в Република България
•Издаване на разрешения за пребиваване на продължително пребиваващи чужди граждани
•Издаване на разрешения за пребиваване на постоянно пребиваващи чужди граждани
•Издаване на карти на бежанци
•Издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство
•Издаване на удостоверения за консулски отдел на МВнР
•Извършване на адресна регистрация на чужденци
•Изготвяне на удостоверения и справки на чужденци, относно статута им на пребиваване
•Издаване на удостоверение за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които също са граждани на ЕС
•Издаване на карта за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз
•Заверка на покани - декларации на физически и юридически лица 
•Издаване на разрешения за продължително пребиваване на чужденци - сезонни работници

 

Група „Mиграция”- Силистра
бул. „Македония” № 175
тел. (086) 886 295
Началник (086) 886 360