МВР

ОД Силистра

 

Два търга с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

22 юни 2020

Обява

Заповед №575

Заповед №576

Документация БДС

Документация ПП

Протокол комисия БДС

Протокол комисия ПП

Заповед рег.№8121з-956/02.09.2020 г. относно определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот

Заповед Рег. № 8121з-957/02.09.2020 г. относно определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот

 04 септември 2020 | 09:50