МВР

ОД Силистра

 

Заповед относно определяне на участници, спечелили проведен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижими имоти

16 юли 2018

Заповед

 16 юли 2018 | 13:43