МВР

ОД Силистра

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от обекти - публична държавна собственост

26 сеп 2018

Заповед

Документация

 26 септември 2018 | 15:25