МВР

ОД Силистра

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Силистра

09 ное 2017

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и член 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1.Районно управление - Тутракан
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности;
2. Районно управление - Дулово
- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности

Зап. № 8121К-7747/30.10.2017 г.

 09 ноември 2017 | 13:49