МВР

ОД Силистра

 

Обявяване на конкурс

01 сеп 2016

за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Силистра

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     І.Обявявам
конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Силистра за вакантни изпълнителски длъжности, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция”
1.1. Сектор „Противодействие на икономическата престъпност”
Група “Противодействие на престъпления в производствената сфера на икономиката”
- разузнавач VІ - ІV степен - 2 (две) вакантни длъжности;
1.2. Сектор „Научно-техническа лаборатория”
- разузнавач VІ - ІV степен (ЕКД) - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление - Силистра
Участък - Ситово
- полицейски инспектор VІ - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление - Тутракан
Група “Криминална полиция”
- разузнавач VІ - V степен - 1 (една) вакантна длъжност.
 
Зап.№ 8121К-3422/31.08.2016 г.

 23 май 2017 | 17:06