МВР

ОД Силистра

 

03 юли 2019

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от група СС 1001-2000, серия АТ

От 04.07.2019 г. за времето от 08.30 ч. до 11.50 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч., съгласно заповед № 342з-719/24.08.2016 г. на директора на ОДМВР-Силистра, гражданите може да подават заявления за предоставяне на право на ползване на регистрационен номер по избор от наличните в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Силистра – група СС от 1001 до 2000, серия АТ, както следва: комбинация от цифри по чл.26, т. 3 от Тарифа № 4 – 1111; комбинация от цифри по чл.26, т. 4 от Тарифа № 4 – 1001, 1010, 1100, 1122, 1133, 1144, 1155, 1166, 1177, 1188, 1199, 1212, 1221, 1234, 1313, 1331, 1414, 1441, 1515, 1551, 1616, 1661, 1717, 1771, 1818, 1881, 1919; тип 1 и 2 правоъгълен + квадратен – 1991.

Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция” до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията. Към момента не е възможно предоставяне на услугата по интернет.
Телефон за справки – 086/886 671.  
При получаване на следващата партида номера информацията на сайта ще бъде своевременно актуализирана. 
Подробна информация за технологичния ред на подаването на заявленията може да видите тук.
Изображения

 03 юли 2019 | 15:07