МВР

ОД Силистра

 

18 октомври 2019

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от група СС 3000 -3900, серия АТ

На 21.10.2019 г. от 13.00 ч., съгласно заповед № 342з-719/24.08.2016 г. на директора на ОДМВР-Силистра, гражданите може да подават заявления за предоставяне на право на ползване на регистрационен номер по избор от наличните в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Силистра – група СС от 3000 до 3900, серия АТ, както следва: комбинация от цифри по чл.26, т. 3 от Тарифа № 4 на МВР –  2222, 3333; комбинация от цифри по чл.26, т. 4 от Тарифа № 4 –3003, 3030, 3113, 3131, 3223, 3232, 3300, 3311, 3322, 3344, 3355, 3366, 3377, 3388, 3399, 3434, 3443, 3456, 3535, 3553, 3636, 3663, 3737, 3773, 3838, 3883, 3939, 3993; тип 1 и 2 правоъгълен + квадратен – 1991.

Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция” до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията. Към момента не е възможно предоставяне на услугата по интернет.
Телефон за справки – 086/886 671.  
При получаване на следващата партида номера информацията на сайта ще бъде своевременно актуализирана. 
Подробна информация за технологичния ред на подаването на заявленията може да видите тук.
Изображения

 18 октомври 2019 | 16:49