МВР

ОД Силистра

 

05 септември 2019

Повече от 600 произшествия са обслужили противопожарните звена в Силистренска област през първите осем месеца на годината

Къси съединения и човешка небрежност са най-честите причини за пожарите с материални щети

С повече от 200 са се увеличили произшествията,  обслужени от служители на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра, от началото на годината до края на месец август. Докато към края на август 2018 г. огнеборците са реагирали на 395 произшествия, то през същия период на настоящата 2019 г. броят им е нараснал на 612.

Ликвидирани са 100 пожара с материални загуби, а в 343 случая е извършена гасителна дейност в сухи треви и отпадъци, без да са нанесени преки материални щети. Сто и деветнадесет са случаите на оказана техническа помощ, а извършените аварийно-спасителни дейности са 31.

От началото на 2019 г. в Силистренска област при пожари са загинали 2 граждани, а през 2018 г. – един.

Като най-чести причини за пожарите с материални щети се открояват късите съединения – 27, човешката небрежност при работа с огън – 20, следвани от неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди - 11, техническа неизправност – 8, и др.

Повече от половината от пожарите със загуби са възникнали в жилищната и битовата сфера – 59, следвани от тези в транспорта – 17, и в селското стопанство – 12.

През първите 8 месеца на 2019 г. служителите от направление „Превантивна и контролна дейност“ са извършили 18 комплексни, 214 контролни и 686 тематични проверки. Връчени са 16 протокола, 33 разпореждания, 33 акта за установени административни нарушения по ЗМВР, 1 акт по ЗУТ и са приложени 3 принудителни административни мерки.

По време на жътвената кампания е упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност на земеделската техника - 906 зърнокомбайни, трактори, камиони, сламопреси и др.  В резултат на констатирани пропуски при осъществяваните системни проверки за изпълнението на изискванията на Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за прилагане на нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са съставени 20 акта за установени административни нарушения.

По линия на държавния противопожарен контрол в процеса на проектирането и строителството са издадени 73 становища по ЗУТ за съответствие с противопожарните правила и норми. Органите на ДПК са участвали в 23 приемателни комисии.

От началото на годината служителите от група „Превантивен контрол и превантивна дейност” са извършили общо 136 проверки на обекти, подлежащи на превантивен контрол, като са съставили 120 констативни протокола и 16 констативни акта с връчени 21 предписания с конкретен срок за изпълнение. Служители от групата са участвали и в състава на междуведомствени комисии при проверките на 26 обекти.

Проведено е обучение в 10 младежки противопожарни отряда “Млад огнеборец“, функционирали в областта през учебната 2018/2019 г., организирани са районни и областно състезания „Млад огнеборец“ и „Защита от пожари, бедствия и други извънредни ситуации”.

Изображения

 05 септември 2019 | 09:41