МВР

ОД Сливен

 

02 август 2019

График на мобилните екипи за месец август

06.08.2019г. Селата Ябланово, Соколарци, Топузово от община Котел
06.08.2019г. Град Кермен и селата Ковачите и Злати войвода от община Сливен
27.08.2019г. Селата Горно Александрово, Мокрен и Пъдарево, общ.Сливен и Котел
27.08.2019т. Селата Желю войвода, Камен и Крушаре от общ.Сливен
Изображения

 02 август 2019 | 15:12