МВР

ОД Сливен

 

09 октомври 2020

График на мобилните екипи за месец октомври 2020 година

8.10.20г. селата Самуилово, Мечкарево, Николаево и Панаретовци от общ.Сливен
8.10.20г. селата Оризари, Сборище и град Шивачево от общ. Твърдица
22.10.20г. селата Чинтулово, Малко чочовени, Селиминово и Гавраилово от общ. Сливен
22.10.20г. селата Ябланово, Топузово, Соколарци и Орлово от общ.Котел
Изображения

 09 октомври 2020 | 11:10