МВР

ОД Сливен

 

Пропускателен режим

25 мар 2020

Във връзка с изпълнението на заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република Българи на входно-изходните пътни артерии на областните центрове са обособени контролно- пропускателни пунктове (КПП), в ОДМВР-Сливен е създадена организация за следното:
1. на изградените КПП да се пропускат с приоритет:
- служители на хранителните вериги и аптеките, както и тези осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
- служители на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества, както и на тези извършващи ремонтни дейности;
2. на изградените КПП да се пропускат адвокати, като същите да удостоверяват целта на пътуването с адвокатска карта и декларация.
Неотложността на пътуването може да се удостоверява със служебна бележка, издадена от работодателя, или друг служебен документ (служебна карта, пропуск), или медицински документ, или документ за самоличност или декларация, публикувана на сайта на МВР.
 

 25 март 2020 | 09:17