МВР

ОД Сливен

 

ЗА ВАС ВОДАЧИ !!!

28 май 2013

В кои случаи се отнемат контролни точки, реда за тяхното възстановяване, най-често срещаните нарушения и глобите за тях

НАЙ -ЧЕСТО ИЗВЪРШВАНИ НАРУШЕНИЯ И ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА САНКЦИИ

Употреба на алкохол

- При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включително – 6 месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 10 контролни точки

- При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включително – година без книжка и глоба 1000 лв. и 10 контролни точкив
- При повторно нарушене книжката се отнема за една до три години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и се отнемат 15 кт
- При отказ за пр оверка за алкохол и/или наркотици – отнемане на книжката за до две години, глоба 2000 лв и отнемане на 12 точки.
- Предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – глоба от 100 до 300 лева.

- За управление на МПС, което не е регистрирано или което е регистрирано, но е без табели с регистрационни номера Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. отнемат се 10 кт 
- За причиняване на  пътно-транспортно произшествие глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление

Превишена скорост
-           В населени места за превишаване с:
10 км/ч – глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв и отнемане на 2 контролни точки;
от 31 до 40 км/ч – глоба 400 лв и 6 точки;
над 40 км/ч – глоба 600 лв и 12 точки;
над 50 км/ч – глоба 700 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и три месеца без книжка и 12 точки.
-  Извън населено място за превишаване с:
10 км/ч – глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв, и отнемане на 2 контролни точки;
от 31 до 40 км/ч – глоба 300 лв и 6 точки;
от 41 до 50 км/ч – глоба 400 лв и 12 точки;
над 50 км/ч – глоба 600 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и 16 точки.

Паркиране   
- Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има това право – глоба 200 лв.
- Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари – глоба от 50 до 200 лв.
- Паркиране в зоната на пешеходна пътека – глоба 50 лева

- Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение – глоба 50 лева Паркиране на спирка – глоба от 20 до 150 лева .
- Неправилно паркиране – 20 лева.

 Без винетка
- Лек автомобил – 300 лева.

- Каране в насрещното по автомагистрала и скоростен път – без книжка за срок от три месеца и глоба 1000 лв. При повторно нарушение половин години без книжка и глоба 4000 лв.
- При отказ да изпълни нареждане на органите за контрол или неспиране на подаден сигнал за извършване на проверка  лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв
- За неспиране на пътен знак „Стоп” глоба 20 лв и 8 кт
- За използване на мобилен телефон по време на управление глоба 50 лв и 6 кт
- За незползване на предпазен колан или за неносене на предпазна  каска глоба 50 лв и 6 кт
- Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението – глоба 150 лева и 6 контролни точки.
- Преминаване на червен сигнал на светофара – 100 лева и 8 контролни точки. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец и 12кт.
- Не осигурява предимство, когато преминава през пешеходна пътека – глоба 100 лева и 8кт. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец и 12кт.
  
Глоба 50 лева се налага за управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми и 6 контролни точки.В периода от 15 ноември до 1 март колите трябва да са с предназначени за зимни условия гуми, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Участие в гонки
Водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв.
За повторно нарушение санкцията е без книжка за срок от три години и глоба 5000 лв.

Регистрационните табели на автомобила ще се свалят от 6 месеца до 1 година, когато шофьорът е неправоспособен, алкохолът в кръвта му е над 0,5 промила, употребил е наркотици или упойващи вещества, откаже да бъде изпробван за употреба на наркотици и алкохол.


 

Броят на контролните точките за потвърждаване валидността на свидетелството се възстановява:

- Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година
- Служебно, ако водачът няма наложени наказания в рамките на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Водачът има право отново да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. При кандидатстване за придобиване на правоспособност за категория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания" (т.н. златен талон), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в Наредба№ Iз-2539 от 17.12.2012 г, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3(употреба на алкохол и отказ да бъде изпробван за употреба на алкохол)

 


ПЪТИЩА, УЛИЦИ И КРЪСТОВИЩА В ОБЛАСТ СЛИВЕН С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПТП

ГРАД СЛИВЕН

Булевардите ”Ст.Стамболов”; ”Банско шосе”; “П.Хитов”; “Г.С.Раковски” и “Бр.Миладинови”

ГРАД НОВА ЗАГОРА

Улиците “В.Левски” и “Поборническа”

ГЛАВНИТЕ ПЪТИЩА   

 I-6  София-Бургас в района на разклона за с.Тополчане; Паркинг”Бялата чешма” и кръстовище “Петолъчка”   
        
 II-66 Стара Загора -Сливен  в района на разклона за с.Караново в с.Съдиево, “Коневски завой” и Сливенски минерални бани   

 II-53 Сливен-Ямбол в района на разклоните за селата Гергевец и Камен и в района на село Крушаре.

 

 

 23 май 2017 | 17:08