МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл. 61 от АПК до Мария Стефанова Йорданова

14 сеп 2020

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 от ЗБЛД, Ви уведомяваме, че издадените на Вас и синът Ви паспорти и лична карта са обявени за „невалидни“ в информационната система на МВР.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерена на постоянния Ви адрес.

Следва да предадете незабавно притежаваните от Вас лична карта и паспорт в звено „БДС“ при СДВР/ОДМВР или в най-близкото РУ, където ще получите и допълнителна информация

 14 септември 2020 | 15:24