МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до Зайфе Хасанова Рахимова

11 авг 2020

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че от Областна дирекция на МВР гр. Сливен е изготвено уведомително съобщение.

Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерена на постоянния Ви адрес.

Може да се запознаете и да получите копие от уведомителното съобщение (лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно) в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Сливен, гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович“ № 2.


 

 11 август 2020 | 08:53