МВР

ОД Сливен

 

16 сеп 2019

ОДМВР-Сливен: Засилено полицейско присъствие в първия учебен ден

От началото на месец септември в ОДМВР-Сливен са предприети редица мерки по осигуряване на добър обществен ред и пътна безопасност при започване на учебната година в областта. Извършени са охранителни проверки на сградите и районите около  училища и детски градини. Проведени са срещи с представители на частни охранителни фирми, които извършват охрана и осъществяват пропускателния режим в учебните заведения. През целия месец са планирани операции по контрол на търговските обекти в близост до училищата и детските градини за недопускане на продажба на забранени изделия.  Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита  на населението”-Сливен са осъществили проверки в учебните заведения по отношение пожарната безопасност и по отношение на извършените през лятото ремонтни дейности. Не са установени сериозни нарушения, издадени са предписания за спазване на правилата за пожарна безопасност в обектите.
Предвидени са полицейски операции в питейните и увеселителните заведения с цел недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, като и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца.  
В първия учебен ден са осигурени полицейски патрули, които да подпомагат движението и да осигурят  безпроблемно придвижване на учениците и техните придружители. 
Първият учебен ден в село Сотиря е преминал спокойно, без напрежение и без произшествия. В селото е осигурен денонощен полицейски патрул, който да гарантира сигурността на населението. Съвместно с кмета на селото са предприети действия по осигуряване на добър обществен ред за започване на учебната година, които да гарантират спокойствието на учениците и техните родители. Осигурени са мобилни полицейски патрули, които да извършват обходи през нощта в селата от община Сливен от служители на участъци „Петолъчка” и „Запад”. Засилена патрулна дейност се осъществява и на територията на районните управления в Котел, Нова Загора и Твърдица. Осъществява се контрол на водачите на ученически автобуси за употреба на алкохол, упойващи вещества и проверка на документите, издадени от компетентните служби,  за техническа изправност на превозните средства. 
Традиционно всяка година от 1 септември стартира национална кампания „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. Седмицата от 23 до 29 септември е определена за „Седмица на превенция на детската пътна безопасност”, като 28 септември е обявен за „Ден на превенция”. В рамките на кампанията служители на сектор „Пътна полиция”, съвместно с представители на общините и кметствата, извършват проверки в районите на учебните заведения за изправност на сигнализацията с пътни знаци, маркировка, улично осветление, предпазни огради и обезопасеността към входовете. 
И тази година, съобразно предварително изготвени графици, ще продължат беседите по пътна безопасност от служители на Пътна полиция, както и срещи с родителските настоятелства с цел подобряване на пътната безопасност на децата. 
От началото годината Пътна полиция отчита намаляване при броя на загиналите в пътни произшествия на територията на ОДМВР-Сливен. От 1 януари до 16 септември са станали общо 358 пътни произшествия, тежките са 80 с 11 загинали и 105 ранени. За същия период на миналата година загиналите в тежки ПТП са били 17, а ранените 95. 
От отдел „Пътна полиция” към Главна дирекция „Национална полиция” са изготвили препоръки за безопасност и недопускане на пътни произшествия към родители, ученици и водачи.  

Практически препоръки:

ЗА ученици

Научи се да се пазиш сам!

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
Припомни си правилата за пешеходци.
Винаги:
пресичай на зелено;
се движи по тротоара;
използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
JС родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.
до училище с велосипед

Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
ПОМНИ, че:

велосипедът е пътно превозно средство, а
велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.
 

ЗА родители

ПОМНИ!

децата не са възрастни.

Безопасността на твоето дете е най-важна.

Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

АКО ИМАШ първокласник

Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
JПредварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерaта на хората, на които може да се довери.
Ако возиш детето до училище

Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.
 

Ако детето ходи самo до училище
Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерaта на хората, на които може да се довери.
 

Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

ЗАЕДНО

Проверете техническата изправност на колелото.
Изберете най-безопасния маршрут до училище.
Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
велосипедът е пътно превозно средство, а
велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
JНапомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самo.
 

ЗА водачи

важно!

Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.
 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
Винаги имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.
 

Отдел „Пътна полиция“ –Главна дирекция „Национална полиция“
Септември, 2019 г.
 

Задържан е 43-годишен английски гражданин по обвинение в извършване на блудствени действия с деца

Арестът на английския гражданин е извършен на 12 септември след осъществена двумесечна проверка по документиране на престъплението от служители на отдел "Киберпрестъпност" при ГДБОП и служители на ОДМВР-Сливен. 
43-годишният  мъж е задържан около 06,00 часа сутринта при специализирана полицейска операция в дома си, в сливенския квартал „Надежда“. В момента на ареста той е бил заварен в едно помещение в присъствието на шест малолетни и непълнолетни лица от мъжки пол. Децата са отведени незабавно в РУ-Сливен и с тях е започната  работа с инспектори от Детска педагогическа стая, психолог и разследващи полицаи. В хода на извършените процесуално - следствени действия от жилището и личния автомобил на задържания са иззети компютърна конфигурация, видеокамери и други вещи, имащи отношение към извършеното престъпление. Той е отведен в РУ-Сливен и първоначално е задържан за 24 часа, днес ще бъде гледано искането за неговото постоянното задържане. 
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен, като е документирано, че лицето е осъществявало неколкократно блудствени действия с малолетните жертви от гр. Сливен. 
Докато извършвал противоправните си деяния лицето легитимирало престоя и контактите си с децата от квартала, в който живеел в гр. Сливен като се представял за пастор, който проповядва течение на християнската религия. 
През изминалата седмица служителите на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП са задържали още трима педофили на територията на град София. В понеделник на 09.09.19г. е бил арестуван френски гражданин, който работил като служител в кол-център на международна фирма. На 13 в петък пък били задържани други двама български граждани от град София.  
 

13 сеп 2019

Главният секретар на МВР и окръжният прокурор благодариха на всички екипи, участвали в операцията

В ранния следобед издирваният 21-годишен мъж е установен и задържан

Извършителят е задържан. Искрена благодарност на директора на ОДМВР-Сливен и към всички, които участваха в операцията,  заяви окръжният прокурор на Сливен Пламен Стефанов . В понеделник ще му бъде внесено искане за налагане на  постоянна мярка „задържане под стража“. В момента задържаният е в болница. Събрани са всички необходими доказателства. До утре ще имаме изваден ДНК профил, уточни той.
По думите на главния секретар на МВР извършителят е засечен в района. Започва продължително преследване. Местен го е задържа за малко, но той успява да избяга. „Колегите влязоха в следите му и след 2 часа преследване той беше заловен. Има наранявания по краката. Колегите са стреляли, тъй като не се е подчинил на никакви разпореждания", коментира още гл.комисар Ивайло Иванов.  "Заподозреният е контактен. Предстои да бъде уточнено дали  раните по краката му дали са от стрелбата или от гористата местност, която е преминал". Главният секретар на МВР уточни, че следобед е имало много сигнали. "Получихме информация, че неговите близки са знаели за това престъпление, но до този момент ни го спестяваха" допълни главен комисар Иванов. Той посочи, че към момента няма данни за съучастници, заподозреният има две присъди - за блудство и за дребни кражби. Няма информация задържаният да има психически проблеми. Главният секретар на МВР гл.комисар Ивайло Иванов благодари сърдечно на колегите си, на служителите от държавните институции,  на жителите на селото, които се включиха активно в мащабната операция по издирването на заподозрения.
 

16 авг 2019