МВР

ОД Сливен

 

15 ное 2018

ОДМВР –Сливен и кметове отчетоха съвместната работа през изминалото шестмесечие

Взаимодействието между полиция и местно управление е на много добро ниво

Кметове от община Сливен се срещнаха с директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Димитър Величков и началника на районното управление главен инспектор Димитър Кикьов по въпроси, възникнали през последните шест месеца, свързани със средата на сигурност в населените места от региона. На срещата присъстваха кметът Стефан Радев и секретарят на общината Валя Радева.  
Основна тема на срещата беше дейност на мобилните екипи, сформирани от ръководния състав на дирекцията, които действат на територията на областта от началото на месец март. По данни от доклада на ОДМВР-Сливен до началото на месец ноември  началниците на РУ-Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица са осъществили приемни в 256 населени места. Проведени са 512 срещи с органите на местното самоуправление. Сформираните мобилни екипи са посетили 216 населени места, проведени са 199 срещи с кметове и кметски наместници. Получени са 44 сигнала за нарушения на ЗДвП, 29 за нарушения на обществения ред и 31 за извършени престъпления. По всички сигнали е реагирано своевременно и са взети съответните мерки. Получени са 18 сигнала от компетентността на други институции, които са препратени по надлежния ред. За решаване на конкретен проблем в даденото населено място от ръководството на ОДМВР-Сливен са издадени 14 заповеди. 
Обсъдена беше работата на полицейските служителите по населените места. Познаването на полицейските инспектори, присъствието на органите на реда в селата, патрулните екипи. Отбелязано беше доброто взаимодействие между полицията и местната власт.  
Едно от основните искания на кметовете е поставяне на видеонаблюдение в селата, което до голяма степен ще допринесе за справяне с престъпните посегателства и ще гарантира спокойствието на населението. Изградено видеонаблюдение има в селата Крушаре, Гавраилово, Самуилово, Камен, Мечкарево, Тополчане и Желю войвода. 
Програмата по разширяване на видеонаблюдението ще продължи, каза кметът Стефан Радев , в момента се правят такива инвестиции, както за изграждане на нови, така и за модернизиране на вече поставените”. Старши комисар Величков обясни, че вече изграденото видеонаблюдение е в голяма помощ на органите на реда предвид бързото разкриване на тежки престъпления и установяването на нарушители. Поставянето на камерите ще става и по предписание на полицейските служители, като ще се има предвид анализът на криминогенната обстановка и местата  с по-голям процент на извършени нарушения. 
Обсъдиха се някои трудности при работата по Механизма за връщане на децата в училище и се набелязаха конкретни действия, за да бъде обхваната по-голяма част от децата, излезли от системата на образованието.  
Движението на пътни превозни средства с животинска тяга също беше тема на разговорите. Продължава регистрирането на тези превозни средства, което ще доведе до възможността бързо да бъдат разпознати, установени и да се санкционират при нарушения.  Контролът е най-вече в тъмната част на денонощието, каза началника на РУ-Сливен, тези превозни средства трябва да притежават всички атрибути, предвидени в Наредбата на общината. Нарушителите се  санкционират, което е  съпроводено с отнемане на амуниции от превозното средство. 
Продължават специализираните операции по опазване на обществения ред и превенция в селските райони. През идната седмица се предвижда акция, основно в планинските села, съвместно с Зонално жандармерийско управление –Бургас.   

Ръководството на ОДМВР –Сливен и представители на дирекция „Жандармерия” координират действията си по противодействие на конвенционалната престъпност

Старши комисар Димитър Величков проведе работна среща с началника на Зоналното жандармерийско управление в Бургас главен инспектор Ганчо Николаев и заместника му старши инспектор Стоян Грозданчев.  Срещата се състоя на 14 ноември в сградата на областната дирекцията с цел организиране, координиране и контролиране на полицейската дейност за ограничаване на конвенционалната престъпност. Началници на охранителна полиция и районни управления обсъдиха със своите колеги от дирекция „Жандармерия”  съвместните действия с оглед подобряване и опазване на обществения ред, създаване на по-гъвкава организация и постигане по-висока ефективност по противодействие на престъпността в малките населени места. Обсъдени бяха спецификите на региона, състоянието на криминогенната обстановка, местата с концентрация на правонарушения, както и местата, в които няма постоянно полицейско присъствие. 
На база анализа от предходната година и от началото на 2018 се изготви план на действие с цел по-добрата превенция и осигуряване на полицейско присъствие в селските райони. 
Отчетоха се добрите практики при взаимодействието между ОДМВР-Сливен и ЗЖУ-Бургас при опазване на селскостопанската продукция, обществения ред и специализираните операции по превенция и противодействие на престъпления срещу собствеността в селата от област Сливен. 
Срещата е част от политиката на МВР за координиране и по-ефективно взаимодействие между структурите за овладяване на престъпността и опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места. 
 

15 ное 2018

Ръководството на ОДМВР –Сливен провежда извънредни срещи с кметове на общинските центрове в област Сливен

Старши комисар Димитър Величков проведе днес извънредна среща с кмета на община Сливен по теми, свързани с режима на провеждането на масови мероприятия, тяхната охрана и организацията на движението. Участие в срещата взеха началникът на РУ-Сливен главен инспектор Димитър Кикьов, заместник кмета Румен Иванов и секретаря на общината Валя Радева. Кметът Стефан Радев обърна внимание на важността от това общината да бъде уведомявана за прояви от всякакво естество, за да се създаде организация за добър обществен ред. Да се обезпечи  безпрепятствено провеждане на мероприятието, да се съобрази градската мобилност и да се съгласува, ако се окаже че на едно място има две или повече мероприятия.   С това няма да ограничим демократичните права на гражданите, каза още Радев, но трябва да се намери баланс и да се гарантира добрия обществен ред.
От общината съобщиха, че до момента няма постъпили уведомления за провеждане на протестни действия. 
От своя страна директорът на ОДМВР-Сливен заяви, че е създадена организация по охрана на нерегламентираните прояви с цел недопускане на провокации, ескалиране на напрежението, недопустими прояви, които ограничават правата и свободите на останалите граждани.
Ще бъдат взети необходимите мерки да бъде спазен законът и да се гарантира гражданският мир, каза в заключение старши комисар Величков.  
 

14 ное 2018

Министър Младен Маринов проведе работна среща с кметове на област Сливен

Главен комисар Терзийски: Показателите на областната дирекция са много добри – при сравнително малък числен състав, голяма територия и спецификата на района

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов проведе работна среща с кметове на населени места от Сливенска област. Тема на разговорите бе взаимодействието между местната власт и полицията при обезпечаване на обществения ред и сигурността. Дискусиите са полезни, очакваме както критики, така и идеи, за да бъде работата ни по-ефективна, заяви в началото на срещата вътрешният министър. По думите му по-добра организация и повече взаимодействие са резервът, който трябва да бъде използван. На срещата присъстваха областният управител Чавдар Божурски, директорът на ГДНП гл. комисар Христо Терзийски, началникът на политическия кабинет на министъра Михаил Златанов, директорът на ОДМВР-Сливен ст.комисар Димитър Величков и представители на прокуратурата.

В лицето на кметовете виждаме партньори, с които да работим за подобряване на средата на сигурност. Разговаряме за това с какво всеки може да допринесе, за изграждането на системи за видеонаблюдение, за необходимостта от по-добра комуникация с охранителни фирми, както и за механизма за връщането на децата в училище.  Идеята е да се обединят усилията, така че всеки да допринесе за по-добър обществен ред, уточни още министър Маринов.  Той подчерта, че работата на кмета е от основно значение, тъй като най-добре познава общностите и техните нагласи.  Важен за тези процеси е диалогът - областен управител, местната власт и полицейски началник, допълни още вътрешният министър. 

Показателите на областната дирекция са много добри – при сравнително малък числен състав, голяма територия и спецификата на района. Основно отчитаме данните по криминогенната обстановка в региона, противодействието на битовата престъпност и пътнотранспортния травматизъм, обобщи гл.комисар Терзийски.

По повод протестните действия в страната министър Младен Маринов коментира отговорностите на полицейските служители и на протестиращите граждани. Смятам че всеки има право на протест, но и всеки български гражданин има право на свободно предвижване. Трябва да се намери балансът, така че да няма засегнати”.  Там където протестите са заявени в общината и е спазен редът, полицейските служители ще организират движението и ще наблюдават да няма провокации да спречкване  между участници. Там където те не са заявени се стремим да организираме движението така, че  да не се създава затруднение на останалите граждани, които се движат по пътищата, обясни вътрешният министър и призова всички, които протестират, да го правят съобразно закона. 

13 ное 2018

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО