МВР

ОД Смолян

 

    Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

ОДМВР – СМОЛЯН

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(Заявление може да подадете само в ОДМВР-Смолян)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(Заявление може да подадете само в ОДМВР-Смолян)

 

 

 

Контакти:

 

ОДМВР-Смолян

тел: 0301/35 301, 0301/35 362

 

 

 

 

 

 

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

Плащане чрез картово разплащане

 

 

 

 

 

 

Банкова сметка

 

BIC: STSA BGSF Банка ДСК - клон Смолян

IBAN: BG69STSA93003103150001

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец