МВР

ОД Смолян

 

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

ОДМВР - СМОЛЯН

Видове услуги и

такси /лв./

 

Обикновена

услуга

до 30 дни

 

Заявление може да подадете: в
ОДМВР-Смолян,
РУ-Девин,
РУ-Златоград,
РУ-Мадан,
РУ-
Чепеларе

Бърза услуга до 3 работни дни

 

Заявление може да подадете само в ОДМВР-Смолян

Експресна услуга

до 8 работни часа

 

Заявление може да подадете само в ОДМВР-Смолян

Контакти:

 

ОДМВР-Смолян

тел: 0301/35 301, 0301/35 362

 

РУ-Девин

тел. 03041/2193

 

РУ-Златоград

03071/2020

 

РУ-Мадан

0308/23030

 

РУ-Чепеларе

03051/2223

 

  

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане
Плащане във финансово звено на МВР

 

 

Банкова сметка

BIC: STSA BGSF Банка ДСК - клон Смолян

IBAN: BG69STSA93003103150001

Първи паспорт на лица до 14 г.

(с валидност 5 г.)

10

20

50

Следващ паспорт на лица до 14 г.
(с валидност 5 г.)

20

40

100

Паспорт на лица от 14 до 58 г.
(с валидност 5 г.)

40

80

200

Паспорт на лица от 58 до 70 г.
(с валидност 5 г.)

20

40

100

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто
(с валидност 5 г.)

3

6

15