МВР

ОД Смолян

 


 

ИЗДАВАНЕ НА

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

 

 

ОДМВР-СМОЛЯН

Видове услуги

и

такси /лв./

 

Обикновена услуга

до 30 дни

Заявление може да подадете в:
Сектор „Пътна полиция”,
РУ-Девин,
РУ-Мадан,
РУ-Златоград,
РУ-Чепеларе

Бърза услуга

до 10 работни дни

Заявление може да подадете само в Сектор „Пътна полиция”

 

Контакти:

 

ОДМВР-Смолян

Сектор „Пътна полиция“

тел: 0301/35 510

 

РУ-Девин

тел. 03041/2193

 

РУ-Златоград

03071/2020

 

РУ-Мадан

0308/23030

 

РУ-Чепеларе

03051/2223

 

 

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет Плащане чрез „Български пощи” ЕАД

Плащане чрез картово разплащане Плащане във финансово звено на МВР

 

 

Банкова сметка

BIC: STSA BGSF Банка ДСК - клон Смолян

IBAN:

BG69STSA93003103150001

СУМПС на лица до 58 г.

25

50

СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

Заявление за издаване на СУМПС на български граждани може да се подаде и в РУ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга.

Във всички останали случаи е необходимо да посетите звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по Вашия постоянен адрес.

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция”- МВР, гр. София, п.к.1715, бул. „Александър Малинов” № 1, чрез електронна поща [email protected]