МВР

ОД Смолян

 

Отдел "Криминална полиция"

Началник: 

 

 

Комисар Димитър Ежев

 

 


Сектор “Противодействие на криминалната престъпност”:

   Оказва организационна, методическа помощ и контрол и пряко участва в дейността на подразделенията “Криминална полиция” в региона за предотвратяване, документиране, разкриване и разследване на криминални престъпления по направления:
      •престъпления против личността 
      •грабежи
      •престъпления против собствеността 
      •престъпления, свързани с МПС
      •престъпления, свързани с наркотици
      •издирване
      •детска престъпност
      •престъпления срещу културно - историческите ценности

 

 

Сектор “Противодействие на икономическата престъпност”:

   Предотвратява, разкрива и участва в разследването на престъпления по линии:
      •промишленост, строителство, транспорт
      •селско стопанство, търговия, туризъм
      •бюджетни организации и организации с идеална цел
      •финансово-кредитна система и застрахователно дело
      •митници и данъчна администрация
   Провежда оперативно-издирвателни мероприятия за предотвратяване, пресичане, документиране и разкриване на икономически престъпления. 
   Взаимодейства с държавните, съдебните и обществените структури в борбата с икономическата престъпност.
   Разследванията в сектора се инициират от сигнали и жалби на граждани и други институции, публикации в медиите и чрез възлагане от органите на прокуратурата.
   Гражданите, станали жертва на корупция, измами, престъпления по служба, измами с неистински парични знаци или други икономически престъпления могат да потърсят съдействие направо в сектор “Икономическа полиция” и неговите звена в районните полицейски управления в областта или чрез тел. 166.

 

 

Сектор “Научно-техническа лаборатория”:

   Eкспертите от Научно-техническата лаборатория участват в огледа на местопроизшествия, в изследването на следи и веществени доказателства и изготвянето на доказателствени средства. Оказват съдействие на разследващия орган при изясняване на едни или други обстоятелства, свързани с разследваното събитие. Извършват криминалистически експертизи, изследвания и други специализирани дейности в съответствие с квалификацията си и специалната си подготовка чрез всестранно, обективно и научно-обосновано изследване, обработка и фиксиране на следите, обектите и други веществени доказателства.

 

 

Група “Оперативен анализ и полицейска статистика”